ACCESS

RAILWAY

RAILWAYรถไฟ

จากสถานีรถไฟโตเกียว
  • โทโฮะคุชิงคันเซน/ประมาณ3 ชั่วโมงสถานีรถไฟชินอะโอะโมะริ(อะโอะโมะริ)
  • โทโฮะคุชิงคันเซน/ประมาณ2 ชั่วโมง10 นาทีสถานีรถไฟโมะริโอะกะ(อิวะเตะ)
  • โทโฮะคุชิงคันเซน/ประมาณ1 ชั่วโมง30 นาทีสถานีรถไฟเซนได(มิยะกิ)
  • อะกิตะชิงคันเซน/ประมาณ3 ชั่วโมง50 นาทีสถานีรถไฟอะกิตะ (อะกิตะ )
  • ยามากาตะชิงคันเซน/ประมาณ2 ชั่วโมง30 นาทีสถานีรถไฟยามากาตะ(ยามากาตะ)
  • โทโฮะคุชิงคันเซน/ประมาณ1 ชั่วโมง40 นาทีสถานีรถไฟฟุกุชิมะ(ฟุกุชิมะ)
จากสถานีรถไฟซัปโปโร
  • รถไฟด่วนพิเศษซูเปอร์โฮะคุโตะ(ต่อรถที่สถานีรถไฟชินฮาโกดาเตะ โฮะคุโตะ) ฮอกไกโดชิงคันเซน/ประมาณ4 ชั่วโมง 40 นาทีสถานีรถไฟชินอะโอะโมะริ(อะโอะโมะริ)

JR EAST PASS(พื้นที่โทโฮคุ)

บัตรฟรีพาสสุดคุ้มที่สามารถใช้โดยสารที่นั่งสำรองแบบธรรมดาของรถไฟด่วนพิเศษ (รวมถึงชิงคันเซ็น), รถไฟด่วน, รถไฟธรรมดา ในเขตที่ระบุไว้ได้ไม่อั้น

คุณสามารถเลือกใช้วันใดก็ได้โดยไม่ต้องติดกันรวม 5 วัน ในช่วงเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกพาสส์ (ใช้อย่างยืดหยุนได้ 5 วัน)

ซื้อจากภายนอกประเทศญี่ปุ่น 19,000 เยน
ผู้ใหญ่ (อายุ 12 และกว่านั้น)
9,500 เยน
เด็ก (อายุ 6 ถึง 11 ปี)
ซื้อในญี่ปุ่น 20,000 เยน
ผู้ใหญ่ (อายุ 12 และกว่านั้น)
10,000 เยน
เด็ก (อายุ 6 ถึง 11 ปี)

Now Loading...

Now Loading...