YAMAGATA

ยามากาตะYAMAGATA

เดว่ะซันซัน ไซคัง

เดว่ะซันซัน เป็นชื่อเรียกรวมของ บากุโระซัน กักซัน และยูโดโนะซัน ว่ากันว่าการไปสักการะเขาสามลูกนี้จะทำให้ชะตาชีวิตเปลี่ยน เนื่องจากในฤดูหนาวไม่สามารถเข้าไปสักการะเทพเจ้าที่กักซันและยูโดโนะซันได้ จึงได้รวมเทพเจ้าจากภูเขาทั้งสามนี้ที่ยอดเขาบากุโระซัน ในพื้นที่ภูเขาที่กว้างใหญ่นี้ มีศาลเจ้าชื่อว่า “เฮียะขุฮะจิมัทฉะ” ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจำนวนกว่า 8 ล้านองค์ รวมใจเป็นหนึ่งเดียวและรับพลังจากธรรมชาติ ลองไปสัมผัสวัฒนธรรมทางจิตใจนี้ ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยเก่าดูไหม?

ที่อยู่
โทเกะ 7 ฮากุโนาจิ โทเกะ สึรุโอกะชิ จ.ยามากาตะ

CULTURE AND EXPERIENCES สัมผัสวัฒนธรรมและประสบการณ์ใหม่

SPECIALSpecial

ฤดูหนาวของโทโฮะคุยาวนาน
ก็เลยสนุก
ส่งมอบโทโฮะคุ "ในตอนนี้"

Now Loading...

Now Loading...