MIYAGI

มิยะกิMIYAGI

เทศกาล SENDAI Pegeant of Starlight

เทศกาล SENDAI Pegeant of Starlight เป็นงานอีเว้นท์ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจ สนับสนุนและบริจาคจากผู้คนหลากหลาย เป็นกิจกรรมสาธารณะในคอนเซปต์ที่ว่า 「ONE FOR ALL ALL FOR ONE」 เป็นอีเว้นท์ที่จุดประกายความคิดของทุกคน เทศกาล SENDAI Pegeant of Starlight เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้สัมผัสกับความรักที่มีต่อครอบครัว ความรักที่มีต่อคนรักหรือคนที่สำคัญ ความรักที่มีต่อท้องถิ่นและความรู้สึกถึงใครบางคน ภายใต้แสงสว่างที่รวมเอาความคิดและความรักของหลายๆ คนมารวมกัน พร้อมๆ กับการแสดงความรู้สึกขอบคุณต่อความร่วมมือและการสนับสนุนต่างๆ ที่ทำให้อีเว้นท์นี้ดำเนินมาได้จนถึงปัจจุบัน เราจึงอยากจัดเทศกาล SENDAI Pegeant of Starlight เพื่อแสงไฟอ่อนโยนของซุ้มประดับไฟจะทำให้รู้สึกรักใคร่ต่อคนสำคัญ รู้สึกรักในที่เมืองที่เกิดแต่เติบโตมา และเกิดรอยยิ้มและความรู้สึกที่อ่อนโยน

ที่อยู่
ถนนโจเซ็นจิ-โดริ (ถนนฮิกาชินิบังโจ-โดริ~หน้าศูนย์วัฒนธรรมชิมินไคคัง)

FESTIVAL เทศกาล

SPECIALSpecial

ฤดูหนาวของโทโฮะคุยาวนาน
ก็เลยสนุก
ส่งมอบโทโฮะคุ "ในตอนนี้"

Now Loading...

Now Loading...