AOMORI

อะโอะโมะริAOMORI

ปราสาทฮิโรซากิ

ปราสาทฮิโรซากิ หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ ปราสาททาคาโอกะ เป็นปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยเอโดะ ซึ่งในปัจจุบันได้ถูกลงทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติ นอกจากนี้ ซากปรักหักพังของปราสาทก็ถูกจัดให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติด้วย ปราสาทฮิโรซากิเป็นปราสาทที่สร้างด้วยหินจำนวน 47,000 ก้อน เจ้าของคือ ซามูไรตระกูลสึงารุที่ปกครองเมืองฮิโรซากิในสมัยเอะโดะ ดังนั้น ในอดีตปราสาทแห่งนี้จึงเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการเมืองของแถบสึงารุ พื้นที่ของปราสาทในสมัยนั้น จากตะวันออกไปตะวันตกยาว 612 เมตรและจากเหนือจรดใต้ยาว 947 เมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 385,200 ตารางเมตร ปัจจุบันโครงร่างปราสาททั้งหมด เช่น คูเมือง กำแพงหินและกำแพงดินยังคงสภาพเดิม และอาคาร 8 หลัง รวมถึงหอคอย 1 แห่งจากหอคอยจำนวน 12 แห่งยังคงเหลืออยู่

ที่อยู่
1-1 ชิโมะชิโระกาเนะโจ เมืองฮิโรซากิ จังหวัดอาโอโมริ

LANDSCAPE ทัศนียภาพ

SPECIALSpecial

ฤดูหนาวของโทโฮะคุยาวนาน
ก็เลยสนุก
ส่งมอบโทโฮะคุ "ในตอนนี้"

Now Loading...

Now Loading...