AOMORI

อะโอะโมะริAOMORI

ซุปเซมเบ

ในซุปเซมเบจะใช้ “ข้าวเกรียบคะยะขิเซมเบ (โอทสึยุเซมเบ/เซมเบสำหรับทำหม้อไฟ) ซึ่งเป็นเซมเบ (ข้าวเกรียบ) ชนิดหนึ่งในบรรดาข้าวเกรียบทางตอนใต้ที่ย่างไว้เพื่อใช้เป็นเครื่องของซุปเซมเบ โดยจะนำข้าวเกรียบเหล่านี้มาหักด้วยมือ แล้วนำไปต้มในซุปต้มกระดูกหมูหรือไก่ที่โดยทั่วไปจะเป็นรสโชยุ (มีรสมิโสะและรสเกลือด้วย) พร้อมกับเครื่องอื่นๆ เช่น โกโบ เห็ด ต้นหอม ฯลฯ ข้าวเกรียบที่ดูดซับน้ำซุปจะกลายเป็นรสสัมผัสที่เคี้ยวหนึบยิ่งกว่าสุอิตง (แป้งต้ม) เครื่องอื่นนอกจากข้าวเกรียบและน้ำซุปจะเหมือนกับสุอิตง (ภูมิภาคตอนใต้โดยทั่วไปจะเรียกว่า “ฮิตสึมิ”) ในขั้นตอนการเกิดเป็นเมนูนี้ว่ากันว่าในภูมิภาคตอนใต้ที่แต่เดิมมีวัฒนธรรมการรับประทานสุอิตงกันอย่างกว้างขวางได้นำข้าวเกรียบที่เก็บรักษาได้นานมาใช้แทนสุอิตง

주소
บริเวณรอบๆ เมืองฮะชิิโนะเฮะ จ.อะโอะโมะริ, จากตอนใต้ของจ.อะโอะโมะรถึงบริเวณรอบๆ ตอนเหนือของจ.อิวะเตะ

FOOD อาหารการกิน

SPECIALSpecial

ฤดูหนาวของโทโฮะคุยาวนาน
ก็เลยสนุก
ส่งมอบโทโฮะคุ "ในตอนนี้"

Now Loading...

Now Loading...