IWATE

อิวะเตะIWATE

สุอิตงเฮียคคุมิ ”โอชูฮัตโตะ”

“ฮัตโตะ” เป็นอาหารพื้นบ้านที่แพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวางในภูมิภาคโทโฮะขุ อาจเรียกในชื่ออื่นตามแต่ละภูมิภาคได้ว่า “ฮิตสึมิ” “โทตเตะนะเกะ” และอื่นๆ หรือเรียกอีกอย่างได้ว่าเป็นอาหารที่ทำจากแป้งข้าวสาลีแบบเดียวกับสุอิตง ที่หอการค้าเมืองโอชูได้เผยแพร่กิจการประชาสัมพันธ์ที่เรียกว่า “โอชูฮัตโตะ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่อาหารแบบดั้งเดิมนี้ให้แพร่หลายและเพื่อฟื้นฟูเมือง เนื้อหาคือการให้ร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกภายในตัวเมืองนำเสนอ “ฮัตโตะ” ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละร้าน ให้สามารถเพลิดเพลินกับฮัตโตะที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่ฮัตโตะแบบเรียบง่ายที่มีมาแต่เดิมไปจนถึงฮัตโตะแบบฝรั่งที่ใช้เนื้อวากิวที่ผลิตในท้องถิ่น ฯลฯ ถ้าได้มาเยือนเมืองโอชูก็น่าไปท้าประลองว่าจะสามารถแวะเวียนไปตามร้านต่างๆ แล้วทานฮัตโตะได้กี่ชนิด

ที่อยู่
เมืองโอชู จ.อิวะเตะ

FOOD อาหารการกิน

SPECIALSpecial

ฤดูหนาวของโทโฮะคุยาวนาน
ก็เลยสนุก
ส่งมอบโทโฮะคุ "ในตอนนี้"

Now Loading...

Now Loading...